هاست سی پنل آلمان SSD

پلن رایگان 7 روزه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی بعد از سفارش
دسترسی آسان از ناحیه کاربری
گواهی ssl رایگان

 • SsD فضای هارد دیسک 1 گیگ
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس
 • Cpanel کنترل پنل کاربری
CP1
 • فضای هارد دیسک 500 مگابایت SsD
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس
 • Cpanel کنترل پنل کاربری
 • دیگر امکانات نامحدود
 • تحویل آنی بعد از سفارش
 • دسترسی آسان از ناحیه کاربری
 • گواهی ssl رایگان
CP2

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی بعد از سفارش
دسترسی آسان از ناحیه کاربری
گواهی ssl رایگان

 • فضای هارد دیسک 1 گیگ SsD
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس
 • Cpanel کنترل پنل کاربری
CP3

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی بعد از سفارش
دسترسی آسان از ناحیه کاربری
گواهی ssl رایگان

 • فضای هارد دیسک 2 گیگ SsD
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس
 • Cpanel کنترل پنل کاربری
CP4

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی بعد از سفارش
دسترسی آسان از ناحیه کاربری
گواهی ssl رایگان

 • فضای هارد دیسک 3 گیگ SsD
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس
 • Cpanel کنترل پنل کاربری
CP5

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی بعد از سفارش
دسترسی آسان از ناحیه کاربری
گواهی ssl رایگان

 • فضای هارد دیسک 4 گیگ SsD
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس
 • Cpanel کنترل پنل کاربری
CP6

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی بعد از سفارش
دسترسی آسان از ناحیه کاربری
گواهی ssl رایگان

 • فضای هارد دیسک 6 گیگ SsD
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس
 • Cpanel کنترل پنل کاربری
CP7

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی بعد از سفارش
دسترسی آسان از ناحیه کاربری
گواهی ssl رایگان

 • فضای هارد دیسک نامحدود SsD
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس
 • Cpanel کنترل پنل کاربری