سرور تیم اسپیک ایران
برنز
تومان15,000/ماهیانه
 • ظرفیت ۱۲۸ نفر
 • ترافیک نامحدود
 • بدون قطعی
 • اتصال دامنه
 • بکاپ‌گیری هفتگی
 • مجهز به سیستم ضد اتک
پلاتینیوم
تومان25,000/ماهیانه
 • ظرفیت ۲۰۲۴ نفر
 • ترافیک نامحدود
 • بدون قطعی
 • اتصال دامنه
 • بکاپ‌گیری هفتگی
 • مجهز به سیستم ضد اتک
دایموند
تومان30,000/ماهیانه
 • ظرفیت ۴۰۹۶ نفر
 • ترافیک نامحدود
 • بدون قطعی
 • اتصال دامنه
 • بکاپ‌گیری هفتگی
 • مجهز به سیستم ضد اتک
سیلور
تومان18,000/ماهیانه
 • ظرفیت ۵۱۲ نفر
 • ترافیک نامحدود
 • بدون قطعی
 • اتصال دامنه
 • بکاپ‌گیری هفتگی
 • مجهز به سیستم ضد اتک
گلد
تومان20,000/ماهیانه
 • ظرفیت ۱۰۲۴ نفر
 • ترافیک نامحدود
 • بدون قطعی
 • اتصال دامنه
 • بکاپ‌گیری هفتگی
 • مجهز به سیستم ضد اتک