هاست سی پنل SSD ایران

SSD Drive | SSL : FREE

irC-1
 • فضای هارد دیسک 1024 مگابایت SSD
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل ابری کلود لینوکس
 • بک آپ گیری رایگان به صورت هفتگی
 • کنترل پنل کاربران Cpanel
 • دیگر امکانات نا محدود
 • گواهی SSL رایگان
irC-2
 • فضای هارد دیسک 2048 مگابایت SSD
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل ابری کلود لینوکس
 • بک آپ گیری رایگان به صورت هفتگی
 • کنترل پنل کاربران Cpanel
 • دیگر امکانات نا محدود
 • گواهی SSL رایگان
irC-3
 • فضای هارد دیسک 4096 مگابایت SSD
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل ابری کلود لینوکس
 • بک آپ گیری رایگان به صورت هفتگی
 • کنترل پنل کاربران Cpanel
 • دیگر امکانات نا محدود
 • گواهی SSL رایگان
irC-4
 • فضای هارد دیسک 5120 مگابایت SSD
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل ابری کلود لینوکس
 • بک آپ گیری رایگان به صورت هفتگی
 • کنترل پنل کاربران Cpanel
 • دیگر امکانات نا محدود
 • گواهی SSL رایگان
irC-5
 • فضای هارد دیسک 7168 مگابایت SSD
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل ابری کلود لینوکس
 • بک آپ گیری رایگان به صورت هفتگی
 • کنترل پنل کاربران Cpanel
 • دیگر امکانات نا محدود
 • گواهی SSL رایگان
irC-6
 • فضای هارد دیسک نامحدود SSD
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل ابری کلود لینوکس
 • بک آپ گیری رایگان به صورت هفتگی
 • کنترل پنل کاربران Cpanel
 • دیگر امکانات نا محدود
 • گواهی SSL رایگان