سرور مجازی آمریکا
USA - 1
تومان29,500 یکبار
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته ای
 • آی پی 1عدد آدرس
 • پهنای باند 1 گیگابایت
 • آپتایم 100 درصد
 • ترافیک نامحدود
 • فضا 70 گیگابایت
 • مجهز به سیستم ضد اتک
تومان900 هزینه راه اندازی
USA - 2
تومان45,000 یکبار
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته ای
 • آی پی 1عدد آدرس
 • پهنای باند 1 گیگابایت
 • آپتایم 100 درصد
 • ترافیک نامحدود
 • فضا 110 گیگابایت
 • مجهز به سیستم ضد اتک
تومان1,000 هزینه راه اندازی
USA - 3
تومان60,000 یکبار
 • رم 3 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته ای
 • آی پی 1عدد آدرس
 • پهنای باند 1 گیگابایت
 • آپتایم 100 درصد
 • ترافیک نامحدود
 • فضا 150 گیگابایت
 • مجهز به سیستم ضد اتک
تومان1,000 هزینه راه اندازی
USA - 4
تومان72,000 یکبار
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 3 هسته ای
 • آی پی 1عدد آدرس
 • پهنای باند 1 گیگابایت
 • آپتایم 100 درصد
 • ترافیک نامحدود
 • فضا 200 گیگابایت
 • مجهز به سیستم ضد اتک
تومان1,000 هزینه راه اندازی